פריט ידע שורשיות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זו לא פרימיטיביות או התקדמות, זו חזרה אל השורש

שורשיות היא התקיימות איתנה וקבועה בעומק הקרקע והיא זאת שיוצרת את החידוש וההשתנות מעל לפני הקרקע.

אין לפחד מן החדש מפני שהוא חדש ואין להעריץ את הישן מפני שהוא ישן; ואין לפחד מן הישן מפני שהוא ישן ואין להעריץ את החדש מפני שהוא חדש, משום שגם החדש וגם הישן מתייחסים לענפים ולא לשורש.

אנו מעריצים את השורש ובוטחים בו. השורש, הוא המקום שאי אפשר לו להתיישן או להתחדש. הוא-הוא הישן, והוא-הוא יוצר החידוש. לכן כשמדברים על התיישנות והתחדשות אנחנו לא מדברים על השורש.

בני ישראל מחזירין תמיד הכל להשורש. דכתיב אין כל חדש תחת השמש. אבל בני ישראל שמעלין הכל להשורש שהוא למעלה מ[סדרי הזמן ו]השמש מביאין התחדשות תמיד כמו שכתוב החודש הזה לכם
(שפת אמת, תולדות תרל"א).