פריט ידע צירופים חדשים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לא לשינוי כן לצירופים

צירופים חדשים הוא כינוי לצירוף וארגון מחודש של רכיבים שכבר היו במבנה המקורי. הצירוף החדש אינו משנה דבר מה מכלל הרכיבים שהיו, אלא מארגן מחדש את הרכיבים שהיו בדבר המקורי, עד שהוא מצטרף ומופיע בצורה מחודשת לפנינו. הצירוף אינו מייצר מבנה חדש לגמרי, אלא לומד את הדבר הקיים ומעיין בו, ומתוך כך הוא מגלה בו פנים חדשות. זהו שינוי שאינו מבקש להחליף את המקור, אלא נאחז בו כדי להוסיף בו ביאור ולהאירו מחדש.

המונח צירופים בספר יצירה מתייחס לצירופים חדשים הן בשמות הקודש הן בתורה ובלשון הקודש והן לצירופים בעולם הטבע.


אפילו אדם פשוט אם ישב עצמו על הספר, ויסתכל על אותיות התורה, יכול לראות חדשות ונפלאות, היינו שעל ידי הסתכלותו היטב היטב על אותיות התורה יתחילו האותיות להאיר ולהצטרף בבחינת אותיות בולטות ומצטרפות שארז"ל (יומא עג:), ואזי יראה נפלאות צירופים חדשים, ויכולין לראות בהספר מה שבעל המחבר לא כיוון לזה כלל, וזה אפשר אפילו אדם פשוט, כי אדם גדול יכול לראות זאת בלא יגיעה, רק אפילו אדם פשוט לגמרי יכול להשיג ולראות חדשות, אם ישב עצמו ויסתכל על אותיות התורה (ליקוטי מוהר"ן תורה רפא)