פריט ידע ניצול לעבודת ה'

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אל תרעה בשדות זרים אלא נצל לעבודת ה'

ניצול לעבודת ה' הוא שימוש בחכמה, רעיונות ופרקטיקות שמקורם בחוץ מתוך יחס עניני אליהם, ובלא לומר כל אמירה ערכית עליהם או על הערכים הפנימיים. הניצול מאפשר הכנסת דבר מה מן החוץ פנימה מתוך יחס עניני בלבד, שימוש בדבר שמקורו בחוץ, בלא שירכוש לעצמו מקום בפנים משל עצמו, כביכול יש לו חשיבות מצד עצמו. הדבר המנוצל משמש ככלי לעבודת ה', ואינו מבקש לכבוש במה לעצמו.


הקשר בין התפתחות חכמות העולם לבין הכנה לימות המשיח שייך לענין זה: ניצול חכמות העולם לעבודת ה' או לתורתו מועיל בהכנה למעין של וראו כל בשר, ראיה גשמית וממשית בעניני עבודת ה'. בזוהר הקדוש נקשרה התפתחות חכמות העולם עם התגלות פנימיות התורה, וזוהי הוכחה לכך שזוהי כל כוונת התפתחותן. ואפשר לנצלן לתועלת בענינים אחרים רק כדי שתהיה בחירה חופשית. (לקוטי שיחות, מתורגמות, חלק טו, עמ' 48, 50)