פריט ידע חוליה בשלשלת

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לא או אחורה או קדימה, אלא שלשלת חוליות

המושג חוליה בשלשלת מתאר את יחסו של כל דור ודור לכלל הדורות, אלו שהיו לפניו, ואלו שיבואו לאחריו: כל דור ודור מהווה חוליה אחת בתוך שרשרת הדורות המכילה לצידו את שאר החוליות, את המוקדמים לו, ואת הדורות שעוד יבואו אחריו. כך כל דור מהווה חלק מן הרצף הנמשך מימות עולם ועד עולם מחד גיסא, ויש לו מקום ייחודי בשרשרת זו מאידך.

ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו (ויקרא כ, י) שיהיו האוצרות מלאות ישן וצריכים אתם לפנות האוצרות למקום אחר לתת החדש לתוכן (רש"י שם) אבל לא שזורקין הישן לאיבוד אלא להוציאו מן האוצר ליתנו במקום אחר בבית (שפתי חכמים שם). מחד אנו אוכלים את הישן נושן, ואיננו זורקים אותו לאיבוד. מאידך אנו מקבלים את ברכת החדש, והישן מפנה מקום במחסנים על מנת לקבל לתוכו את היבול החדש.

בהקבלה לכך, דור חדש אינו משליך מאחוריו את מסורת הדורות שקיבל, אינו נוטש את הישן, אלא נותר נאמן לירושת הדורות, נשען עליה וקיים אודותיה, אך גם מוסיף עוד חוליה חדשה ייחודית משלו בתוך שרשרת הדורות.


כל דור ודור בישראל, טבעת בשלשלת היוחסין שלנו הוא, שראשה קשורה באברהם אבינו וסופה במשיח צדקנו שיבא במהרה בימינו, מקבל הוא הדור אמונה תורה ויראה מן הדור שקדמו ועובד בהן את ד', ומוסרה לדור שאחריו. (חובת התלמידים, הקדמה).

כל נפש מישראל יש לו כוח מיוחד בקדושה, וכמספר הדורות שעברו כך הם מספר כוחות הקדושה והדברי תורה שנתגלה בעולם, ולכך בכל דור ודור הקדושה הולכת ומתגלית יותר. (צדקת הצדיק, רלח)