פריט ידע ביאור

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יש יצירה מקורית, יש חזרה למקור, ויש ביאור מקורי הדולה מן המקור

הביאור, כמוהו כבאר מים חיים. המושג ביאור ענינו חידוש הבנה חדשה ומקורית בתוך הדבר המקורי הישן. הביאור מחדש את המקור ומתחדש ממנו. האמת היא מקור מים חיים, המקור הוא נע (דינמי בלע"ז). האמת מתבארת שוב ושוב בכל דלייה ודלייה. הביאור מחד מכפיף את החדש כלפי הישן על מנת לדלות מים מן הבאר, אך מיד הוא חוזר ועולה מן הבאר עם מים חדשים. הבאר הוא אותו באר אבל לעולם אין הבאר אותו באר, כמאמר העולם אינך יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים.

ויצא יעקב מבאר שבע... דאיהו פרושא דאורייתא, ואיהי תורה שבעל פה, ועל דא אקרי באר, שנאמר (דברים א, ה) הואיל משה באר את התורה. (זהר הקדוש חלק א קמז:)

איתא במדרש (שיר השירים רבה ד, ל) מ"ח פעמים כתוב בתורה באר באר, כנגד מ"ח דברים שנקנה בם התורה, מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם (אבות ו, ה) הם מ"ח מדות ודרכים חלוקים לתורה. ונוזלים מתוך בארך, זה באר מים חיים מה שמתחדש כמעין הנובע, איתא במדרש (בראשית רבה מט, ו) אין יום ויום שאין הקב"ה מחדש הלכה בבית דין של מעלה וכו (אמרי אמת תולדות, תרס"ז)