פריט ידע ששה קצוות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ששה קצוות

ששה רוחות העולם ושלושה ניגודים המתאחדים בייחוד ה'

לעולם - כידוע - ישנם ששה רוחות: מעלה, מטה, מזרח, מערב, צפון ודרום. הבריאה כולה עומדת בין ששה קצוות אלו. את ששת הקצוות האלו ניתן לחלק לשלושה זוגות מנוגדים העומדים זה כנגד זה: מעלה ומטה, מזרח ומערב, צפון ודרום. כפי שהעולם כולו נחלק לששה קצוות, כך גם כל מציאות וכל חפץ הקיים בעולם נמשך לששה קצוות אלו: מעלה ומטה, מזרח ומערב, צפון ודרום.

שלושת זוגות הניגודים וששת הקצוות הקיימים בכל דבר בעולם, מסמלים שלושה ניגודים וששה קטבים ונטיות נפש הקיימים בחיי כל אדם: מזרח ומערב - חדש וישן. דרום וצפון - פנים וחוץ. מעלה ומטה - שמימיות וארציות.

תפקידו של יהודי בעולם הוא להמליך את הקב"ה על כל קצוות תבל, על היקום ועל כל חלקיו וכל הכוחות השונים הקיימים בנפשו; עליו לזכור תמיד כי ה' יתברך אחד ושמו אחד, הוא לבדו מהווה את העולם על כל צדדיו השונים ועל כל ההפכים והניגודים הקיימים בו, הוא מצוי בכל ושליט על כל.


דרך כל נקודה יש לה ששה קצוות רוצה לומר - קצה מעלה, קצה מטה, קצה מזרח, קצה מערב, קצה צפון, קצה דרום, הסובבים לנקודה שהיא באמצע. והם זוגות, רוצה לומר כל קצה יש לו חיבור וזוג - קצה נגד קצה, דהיינו קצה מעלה יש זוג נגדו, שהוא קצה מטה שמתחבר עמו. וכן קצה מזרח יש לו זוג נגדו, שהוא קצה מערב שמתחבר עמו. וכן קצה דרום יש לו זוג נגדו, שהוא קצה צפון שמתחבר עמו. (של"ה מסכת חולין, פרק תורה אור, דף פו)

צריך להאריך בח' של אחד כדי שימליך הקב"ה בשמים ובארץ, ויאריך בד' של אחד שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בד' רוחות העולם (שולחן ערוך אורח חיים סימן סא סעיף ו).

למדנו מדברי המהר"ל כי ישנם שלושה ניגודים יסודיים בחיי עולם, ששלושת הזוגות – המעלה והמטה, המזרח והמערב, הצפון והדרום – מורים ומסמלים על שלושת הניגודים היסודיים הללו... שלוש בחינות אלו הינן שלוש הבחינות שבהן נברא העולם: עולם, שנה ונפש, אשר כל אחד מהן, כולל בתוכו זוג אחד בעל שני קצוות וניגודים: עולם – העולם הזה הארצי, עולם העליון השמימי.  שנה – העבר הישן, והעתיד החדש. נפש – נפשות ישראל שבפנים הקדושה, נפש עכו"ם שמחוץ לקדושה. (השקפת היחוד והאמונה מאמר א פרק ב)