פריט ידע הפוך בה דכולא בה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוביה.png

התורה כוללת כל הטובות שבעולם

הקדוש ברוך הוא, הביט בתורה וברא את העולם. כל כוח הקיים בעולם, כל נברא וכל נמצא, כולם שורשם בתורה, וממנה הם יונקים את חיותם. התורה הקדושה נותנת מקום לכל הכוחות שבעולם, ומורה לנו את הדרך הנאותה כיצד להוציא כל כוח אל הפועל בצורה הראויה והנאותה, בצורה מאוזנת המוציאה אל הפועל גם את הכוח המנוגד לה.

לעתים, הדברים גלויים ומפורשים, ולעתים עלינו להעמיק בתורה, להפוך בה ולהפוך בה, עד שייגלו לנו הוראותיה והדרכותיה.

הפוך בה והפוך בה דכולה בה (אבות ה, כג), שעל ידי רוב היגיעה ולפום צערא, תחזי דכולה בה בהתורה, ואין מחסור ליריאיו (שפת אמת, אבות שם).

הפוך בה, ואחר שהבנת הבנה אחת חזור והפוך בה פעם אחרת ותבין בו הבנה אחרת יותר עמוקה, וכן בכל פעם ופעם שתהפוך בה מרישיה דקרא לסיפיה מדרש, וכן מסיפיה לרירישיה, ולעולם תבין בו פירוש אחר לפי דכולה בה ודבריה סובלים פירושים רבים כי שבעים פנים לתורה (מדרש שמואל אבות ה, כג).

העולם כולו הוא ספר שעשה ה' יתברך, והתורה הוא פירוש שעשה וחיבר על אותו ספר. העולם הוא רק רושם והיכר בעלמא, ועל ידי התורה יכולים להבין הרמיזות של הרושם וההיכר שיש במעשים, על מה שבמחשבתו יתברך. ומכל מקום, גם כל מעשה ונבראי העולם כולו הם ספר שלם, שבו חקק כל אותיות המחשבה דרך העלם גדול, שאין שום נברא ויצור שאינו רושם על דבר וענין מיוחד במחשבתו יתברך, דלא תוהו בראה, והכל בכוונה מיוחדת למענהו, לקילוסו, ולגלות על ידי זה כבוד שמים (מחשבות חרוץ אות יא).