פריט ידע הסרת הקליפה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אנחנו לא או מושפעים או דוחים, אלא מקלפים

הסרת הקליפה מאפשרת לאכול את הפרי ולהשתמש בו בצורה תקינה. כל פרי גדל כשהוא עטוי בקליפה, שלרוב אינה ראויה למאכל אדם, והסרת הקליפה מאפשרת לחשוף את הפרי וליהנות מטובו.

כך, הרבה דברים טובים הקיימים בעולם, מופיעים בו כשעטויה עליהם מעטפת חיצונית, המולידה תופעות לוואי שאינן רצויות. וכשמקבלים דברים שמקורם מחוץ לגבולות הקדושה, קיימת סכנה שמא ניכשל ונקבל את הקליפה החיצונית יחד עם הפרי עצמו.

האתגר המוטל עלינו הוא, להסיר את הקליפה – להקפיד על מלאכת בורר, להבחין מהו הפרי ומהי הקליפה. או אז, נוכל לאכול את תוכו של הפרי ולזרוק את קליפתו.

מושג הסרת הקליפה - המבחין בין הפרי ובין קליפתו – מאפשר לנו להבחין בין הדבר הגרעיני שאותו אפשר לקבל כטוב ורצוי ולאכלו כפרי, ובין התופעה כפי שהיא מופיעה כרגע לפנינו, שהיא מוגדרת כקליפה שאותה יש לזרוק.

בכל דבר יש נקודה חיות מהשי"ת ורק שצריכין להסיר הקליפה והחיצוניות שנקרא ערלה דחפיא ברית ובהוסר הערלה ממילא מתגלה הנקודה כנ"ל. וזה וירא אליו שנתגלה לו הפנימיות גם פירוש וירא דכתיב וירא אלקים כי טוב על כל הנבראים, וראיה זו קיימת לעד ונותנת קיום והעמדה למעשה בראשית והיא דבוקה ומיוחדת למי שיודע זאת שכל חיות העולמות מהשגחתו ית'. (שפת אמת בראשית תרל"ב וירא)