פריט ידע הארה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אין מקום לישן וחדש, אלא בחינות שונות

הארה מבטאת הופעה מסוימת של אחת מבחינות המציאות האלוקית. כל רעיון רוחני הינו הארה מסוימת, כל פירוש חדש בתורה מהווה הארה חדשה. כל השקפת עולם, כל תיקון שבני הדור מכירים בערכו, מבטא הארה מסוימת וייחודית מזיו הודו יתברך.

ההארות הרבות, עומדות בזיקה זו לזו, וישנם בחינות של הארות שונות, המאירות בדור מסוים או במקום וחברה מסוימים, וכך ניתן גם לנהל דו שיח בין הדורות, העדות והקהילות השונות. כל הארה חדשה גם אם עשויה להיתפס כשונה מהארות אחרות, ואולי גם סותרת אתם, אינה שוללת אותם, ואף אינה בהכרח נעלה או נמוכה מהם, כי ההארה לא באה לשלול דברים אחרים, היא באה להאיר אור ייחודי משלה.

כאשר ההארה אינה מאירה לנו מלמעלה, הרי מוטל עלינו לבקשה מלמטה. העמל בתורה ובזיכוך הלב, עשויים אף הם להוליד הארות חדשות המאירות את עינינו ודרכנו.


שמונים וחמישה זקנים, ומהם שלושים וכמה נביאים, היו מצטערים על הדבר הזה (קביעתו של פורים כחג לדורות): כתוב אלה המצוות אשר צוה ה' את משה - אלה המצוות שנצטוינו מפי משה. כך אמר לנו משה: אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה; ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר? עד שהאיר הקב"ה את עיניהם ומצאו אותה כתובה בתורה דכתיב (שמות יז, יד) ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר. (ירושלמי מגילה פרק א, הלכה ה)

איתא שהיו מסופקין אי יכולין לכתוב המגילה עד שהאיר הקב"ה את עיניהם ומצאו רמז כתוב זאת זכרון בספר רומז על המגילה. שמרוב תשוקתם האירה להם התורה זה הרמז. (שפת אמת פורים תר"ס ד"ה והימים).